Menu

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

2.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Biomedico właściciel sklepu internetowego Skalpel.store, wykonujący działalność pod adresem ul. Oliwkowa 21/5, 81-589 Gdynia, NIP: 5782493627, REGON: 221868167; adres e-mail: biuro@biomedico.pl, telefon: +48 733 400 306.

3.  Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

4.  Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale jest też warunkiem do zawarcia i realizacji umowy, której przedmiotem usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.    

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;

b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;

c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;

d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na jego stronach internetowych.

e) przesyłanie newslettera, jeśli zamawiający wyraził na to zgodę

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

       a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;

       b) art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d. 

  • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie zamawiającego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Zgoda zamawiającego wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie zamawiającego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich  

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

§4 Okres przechowywania danych osobowych  

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe  bez ograniczenia czasowego w celu realizacji programu lojalnościowego i ofert specjalnych dla stałych klientów.

2. Dane są usuwane bezzwłocznie  w przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia o ile nie będą tego zabraniały inne przepisy prawa.

Dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości minimalny okres przechowywania wynosi 5 lat.  

§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą  

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

§6 Profilowanie  

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.   Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.  

§7 Polityka „Cookies”  

1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą którego łączy się ze Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.

3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.

4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.      

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

§8 Udostępnianie Informacji

1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów zewnętrznych, z usług których korzysta, mogą nimi być:

Dostawca oprogramowania potrzebnego do funkcjonowania sklepu internetowego,

Podmiot realizujący dostawy, broker usług kurierskich, firma kurierska (DPD, DHL, Fedex-TNT, UPS, Poczta Polska, Inpost, Paczkomaty InPost)

Dostawca płatności internetowych oraz usług bankowych,

Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenia działalności (np. oprogramowanie księgowe),

Biuro rachunkowe obsługujące Administratora,

Podmiot zapewniający wsparcie techniczne,

Podmiot zapewniający usługi marketingowe,

Odpowiednie organy publiczne w zakresie , w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępniania danych.

2. O ile Klient  wyrazili zgodę na otrzymanie newslettera drogą elektroniczną przez Firmę Biomedico Maciej Morawski pod adresem Oliwkowa 21/5, 81-589 Gdynia z biurem mieszczącym się pod adresem ul. Chwaszczyńska 170C/lok.1, 81-571 Gdynia zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie celach marketingowych. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na biuro@biomedico.pl lub usunięcie swojego adresu w module Newslettera poprzez funkcję "Wypisz się z newslettera”.

§9 Retargeting i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to mi.n. następujące firmy:
- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

§10 Bezpieczeństwo Danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.